Aktuality
 

Začátkem 08. měsíce 2018 jsme doplnili do bezprostředního okolí pěšiny v Sasankové ulici na území MČ Praha 10 mobiliář (lavičky, odpadkové koše).

V první polovině 11. měsíce 2017 jsme dokončili realizaci mlatové pěšiny v Sasankové ulici na území MČ Praha 10, která vznikla v místě vyšlapaných cestiček v trávníku.

V souvislosti s dlouholetou spoluprací naší společnosti s organizací RUBIKON Centrum, z.s., bychom rádi upozornili na její aktuální kampaň NESEDÍM, PRACUJI a zároveň i na otevření nového Komunitního centra a zahrady KOTLASKA.

Na konci 07. měsíce 2017 jsme dokončili kompletní výstavbu nového žulového schodiště v ulici Ve Stínu na území MČ Praha 10. Zajímavostí je, že s výjimkou zámečnických prvků, byl veškerý ostatní použitý materiál využit ze stavebních zbytků deponovaných městskou částí.