Divize vodních prvků

Divize stavební

Divize vodních prvků

Divize technických služeb

Divize vodních prvků se zabývá renovací a výstavbou vodních prvků a fontán, instalací pítek, vývojem a instalací mlhovišť a dalšího městského mobiliáře, v neposlední řadě také servisem a údržbou stávajících vodních prvků.

VYBRANÉ REALIZACE:

Fontána na Kubánském náměstí, Praha 10 (foto 11), fontána „Jablko“ v Modřanech, Praha 12 (foto 12), instalace pítka a mlhoviště v Heroldových sadech, Praha 10, instalace pítka v Olšinách, Praha 10 (foto 13).

 

Foto 13

Foto 12

Foto 11

Specifické mlhoviště vyvinuté společností MĚŠŤÁK-SEVER s.r.o.

Na základě letitých zkušeností s výrobou a servisem vodních prvků jsme koncem roku 2014 započali s vývojem unikátního prototypu mlhoviště, který by eliminoval nedostatky, na něž jsme pravidelně naráželi při zajišťování servisu vodních prvků a které se ve výsledku projevovaly vysokými náklady na instalaci, provoz a zejména údržbu těchto prvků. Výrobu prototypu jsme dokončili již v následujícím roce a po sérii testů a drobných úprav a vylepšení jsme prototyp v druhé polovině roku 2015 představili prvním potenciálním zájemcům, konkrétně zástupcům Úřadu městské části Praha 10. Na základě kladných ohlasů jsme první sériově vyrobený kus umístili na jaře roku 2016 do parku Heroldovy sady na území městské části Praha 10 s tím, že tento prvek byl velmi kladně přijat občany této městské části a zejména dětmi, neboť mlhoviště je umístěno v bezprostřední blízkosti dětského hřiště. I po téměř 10 letech provozu funguje mlhoviště zcela autonomně bez jakýchkoliv zásahů a údržby a prováděna je pouze jeho pravidelná vizuální kontrola. Od roku 2016 do dnešního dne jsme pak instalovali celkem 17 našich dalších mlhovišť na území MČ Praha 2, 4, 6 a 7 a dále pak v Bystřici nad Pernštejnem.

 

Hlavní výhody mlhoviště

Mlhoviště je navrženo tak, aby pracovalo zcela automaticky, a to pouze s obvyklým tlakem vody v řadu a bez připojení k elektrické síti, a zároveň je konstruováno tak, aby odolalo atakům ze strany vandalů. Lze jej tak instalovat kdekoli v relativní blízkosti připojení na vodovodní řad, přirozeně po předchozím souhlasu příslušného správce řadu. Nezbytná je pouze vhodná technologická šachta s vodoměrnou sestavou a spouštěcím a vypouštěcím ventilem. V místě s již existující přípojkou vody, pak není ani takováto šachta nutná.

 

Konstrukce a provedení

Vlastní konstrukce zařízení je provedena z nerezové profilované oceli. Výška nosného tělesa činí standardně 3,00 m. Rameno s tryskami se nachází obvykle ve výšce 2,80 m a vrchní stavitelný nástavec pro solární článek je vyvýšen o cca 0,5–0,8 m nad nosnou konstrukci. Celková výška mlhoviště tak činí 3,50–3,80 m.

Ve spodní nadzemní části konstrukce je osazen uzamykatelný nerezový kryt s ovládací a řídicí technologií.

Těleso mlhoviště je osazeno na ocelové základně s možností uložení do prostého betonu s převrstvením zeminou nebo kotvením do zpevněných povrchů. Ovládací a řídicí technologii tvoří časovač, termostat včetně čidla, usměrňovač dobíjení, selenoidní ventil, solární panel a gelový akumulátor.

V případě požadavku zákazníka nemusí být nezbytně skříňka technologie integrována přímo do tělesa mlhoviště. Lze ji osadit i samostatně, například v připojovací šachtě vodovodního řadu či na jiném vhodném místě.

Automatické řízení provozu mlhoviště je nastaveno dle požadavku zákazníka (časy spouštění, doba chodu, teplota ovzduší).