Aktuality
 

V srpnu roku 2020 jsme nainstalovali naše solární mlhoviště do parku Burmlovka na území MČ Praha 4 a to opět do bezprostřední blízkosti dětského hřiště.

V červnu a červenci roku 2020 jsme na území MČ Praha 2 dodali a nainstalovali celkem 8ks našich nových solárních mlhovišť.

Začátkem 08. měsíce 2019 jsme na území MČ Praha 6 předali do provozu tři nová mlhoviště naší výroby a opět jsme tak alespoň mírně přispěli ke zlepšení mikroklimatu na území hlavního města.

V únoru 2019 jsme na pozemek Základní školy a mateřské školy, Praha 8, U Školské zahrady 4 umístili prototyp krytého a uzamykatelného stojanu určeného pro skateboardy a hoverboardy. Budeme tedy doufat, že se osvědčí a do budoucna jím vybavíme i další školská zařízení.

V 07. měsíci 2018 jsme dodali a instalovali pítko do parku při ulici Šumberova na území MČ Praha 6 a to včetně okolních stavebních a sadových úprav.