Aktuality
 

Začátkem 08. měsíce 2019 jsme na území MČ Praha 6 předali do provozu tři nová mlhoviště naší výroby a opět jsme tak alespoň mírně přispěli ke zlepšení mikroklimatu na území hlavního města.

V únoru 2019 jsme na pozemek Základní školy a mateřské školy, Praha 8, U Školské zahrady 4 umístili prototyp krytého a uzamykatelného stojanu určeného pro skateboardy a hoverboardy. Budeme tedy doufat, že se osvědčí a do budoucna jím vybavíme i další školská zařízení.

V 07. měsíci 2018 jsme dodali a instalovali pítko do parku při ulici Šumberova na území MČ Praha 6 a to včetně okolních stavebních a sadových úprav.

Začátkem 08. měsíce 2018 jsme doplnili do bezprostředního okolí pěšiny v Sasankové ulici na území MČ Praha 10 mobiliář (lavičky, odpadkové koše).

V první polovině 11. měsíce 2017 jsme dokončili realizaci mlatové pěšiny v Sasankové ulici na území MČ Praha 10, která vznikla v místě vyšlapaných cestiček v trávníku.