Aktuality

MĚŠŤÁK - SEVER s.r.o.

 

Na konci 07. měsíce 2017 jsme dokončili kompletní výstavbu nového žulového schodiště v ulici Ve Stínu na území MČ Praha 10. Zajímavostí je, že s výjimkou zámečnických prvků, byl veškerý ostatní použitý materiál využit ze stavebních zbytků deponovaných městskou částí.