Divize technických služeb

Divize stavební

Divize vodních prvků

Divize technických služeb

Výroba a opravy mobiliáře

Provádíme výstavbu a servis dětských hřišť, výrobu mobiliáře a vybavení do mnoha různých prostor včetně souvisejících řemeslných prací ve všech běžných profesích.

Mobilní dílna

Mobilní dílnou se rozumí vozidlo vybavené pro zásahy havarijního charakteru. Výjezdy bývají realizovány obvykle k provizornímu zajištění nebezpečného stavu, jako jsou např. poškozená zábradlí, chybějící kryty v chodnících apod. Divize zajišťuje servis mobilní dílny pro vlastní výkony i pro externí odběratele.

Údržba zeleně (FOTO 14)

Provádíme všechny práce zahradnického charakteru. Zajišťujeme zakládání zahrad i veřejné zeleně od tvorby projektu přes vlastní realizaci až po následnou údržbu. Provádíme rovněž údržbu dlouhodobě neudržovaných ploch zeleně. V současné době naše společnost zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně na cca 75 ha ploch.

Úklidové práce komunálního charakteru (FOTO 15)

Provádíme veškeré úklidové práce, především komunálního charakteru, tj. ruční i strojní čištění komunikací, úklid černých skládek, mytí svodidel a protihlukových stěn, čištění tlakovou vodou a zimní údržbu komunikací.

Foto 15

Foto 14