Home
výroba mlhovišť
zimní údržba komunikací
zakládání a údržba zeleně
stavební práce
realizace a údržba vodních prvků
údržba a opravy dětských hřišť
zámečnické práce
kamenické práce
provoz parkoviště
kalich

Divize stavební

Provádíme všechny běžné i specializované stavební, kamenické a zámečnické práce. Divize zajišťuje dle požadavků zákazníka i práce malého rozsahu. Specifikem stavební divize jsou odborné kamenické práce, které realizujeme zejména při renovaci fontán, schodišť, skulptur a rovněž při výkonech pro soukromý sektor. Zámečnické práce zahrnují i výrobu z nerezové oceli.

kapka

Divize vodních prvků

Provádíme renovaci a výstavbou vodních prvků a fontán, instalací pítek a vývoj a instalaci mlhovišť a dalších vodních prvků. Zároveň zajišťujeme komplexní servis a údržbu vodních prvků a automatických závlahových systémů. Rádi bychom Vás upozornili na náš nový prototyp mlhoviště, o kterém se můžete dozvědět více na těchto stránkách v kategorii „Divize vodních prvků“.

strom

Divize technických služeb

Divize zajišťuje široké spektrum služeb, spočívajících zejména v celoročním komunálním úklidu, zakládání a údržbě zeleně, výstavbě a údržbě dětských hřišť a sportovišť a v neposlední řadě ve výrobě a opravách mobiliáře. Pro zajištění operativních servisních zásahů disponujeme plně vybavenou mobilní dílnou. Aktuálně zajišťujeme rovněž likvidaci plevele na zpevněných plochách horkou vodou.